Нотариуси Стара Загора

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Стара Загора:
Стара Загора, Опан

гр. Стара Загора 6000,
ул. Хаджи Димитър Асенов 76, ет. 1, ап. 1
тел:. 042 623 632
гр. Стара Загора 6000,
ул. Уилям Гладстон 56, ет.2, офис 6
тел:. 042/60 17 90
гр. Стара Загора 6000,
ул. Хаджи Димитър Асенов 87, ет.2, офис 6 и 7
тел:. 042 602 041
гр. Стара Загора 6000,
гр. Стара Загора 6000,
бул. Цар Симеон Велики 100, ет.2, ап. 21 /в старата сграда на х-л Верея/
тел:. 042 645 066
Нотариус в Стара Загора - Денчо Златанов Недялков (181)
гр. Стара Загора 6000,
ул. Цар Калоян 43
гр. Стара Загора 6000,
ул. Христо Ботев 121, вх. В, ет. 1, ап. 17
гр. Стара Загора 6000,
бул. Цар Симеон Велики 100, вх. В, ет. 1, ап. 1
тел:. 042 639 636
гр. Стара Загора 6000,
ул. Хаджи Димитър Асенов 89, ет. 3, офис 2
тел:. 042/603 577
гр. Стара Загора 6000,
ул. Хаджи Димитър Асенов 87, ет. 2, офис 2
тел:. 042 254 045

Pages