Нотариуси Костинброд

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Костинброд:
Костинброд, Годеч

гр. Костинброд 2230,
ул. Детелина 3
тел:. 072 166 196
гр. Костинброд 2230,
ул. Охрид 24 A
тел:. -
гр. Костинброд 2230,
ул. Охрид, No 5, ет.1, офис No 2
тел:. 0721-69813
гр. Костинброд 2230,
ул. Детелина 1 И
тел:. 0897 763 000