Нотариуси Харманли

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Харманли:
Харманли, Симеоновград, Маджарово

гр. Харманли 6450,
ул. Баучер 5
тел:. 037 386 086
гр. Харманли 6450,
бул. България 4, ет. 1
тел:. 037 385 160