Нотариуси Елин Пелин

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Елин Пелин:
Елин Пелин, Горна Малина

гр. Елин Пелин 2100,
бул. София 5, ет. 2 /сгр. Банка ДСК/
тел:. 072 566 615
гр. Елин Пелин 2100,
ул. Витоша No 4, ет.1
тел:. 072 566 614
гр. Елин Пелин 2100,
пл. Николай Чудотворец 3, сграда Битови Услуги, ет. 2
тел:. 072 566 171