Нотариуси Велико Търново

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Велико Търново:
Велико Търново, Полски Тръмбеш

гр. Велико Търново 5000,
ул. Васил Левски 29 А, ет. 1, ап. 3
тел:. 062 600 651
гр. Велико Търново 5000,
ул. България 2, ет.1
тел:. 062 600 341
гр. Велико Търново 5000,
ул. Цанко Церковски 38
тел:. 062 600 872
гр. Велико Търново 5000,
ул. Васил Левски 11
тел:. 062/62 01 31
гр. Велико Търново 5000,
ул. Възрожденска 2 А, 1 офисен етаж
тел:. 062 622 085
гр. Велико Търново 5000,
ул. Васил Левски 14 Б
тел:. 062 620 008
гр. Велико Търново,
ул. Никола Габровски 5, ет.1, ап.2
тел:. 062 655 599
гр. Велико Търново,
ул. Цанко Церковски 38, вх. Г, ет.2
тел:. 062/519 105
гр. Велико Търново,
ул. България 2, ет.1
тел:. 062 600 341
гр. Велико Търново 5000,
ул. Рафаил Попов 2
тел:. 062/600 113