Нотариуси Пирдоп

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Пирдоп:
Пирдоп, Копривщица, Антон, Златица, Челопеч, Чавдар, Мирково

гр. Пирдоп 2070,
ул. Цар Освободител бл. 10, вх. А, ет. 2, ап. 4
тел:. 07181/59 17
гр. Пирдоп 2070,
бул. Цар Освободител 45, ет. 3
тел:. 07181/56 87