Нотариуси Чирпан

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Чирпан:
Чирпан, Братя Даскалови

гр. Чирпан 6200,
ул. Георги Димитров 26
тел:. 041 693 504
гр. Чирпан,
бул. Георги Димитров 26 А
тел:. 041 693 301
гр. Чирпан 6200,
бул. Георги Димитров 26
тел:. 0888 213 120