Нотариуси Кнежа

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Кнежа:
Кнежа, Искър

гр. Кнежа,
ул. Кирил и Методий 2
тел:. 091 327 627
гр. Кнежа,
ул. Кирил и Методий 2
тел:. 087 762 8118