Нотариуси Омуртаг

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Омуртаг:
Омуртаг, Антоново

гр. Омуртаг 7900,
ул. Цар Освободител 1