Нотариуси Девин

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Девин:
Девин, Борино, Доспат

гр. Девин 4800,
ул. Освобождение No 23, ет. 2
тел:. 030 412 044