Нотариуси Павликени

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Павликени:
Павликени, Сухиндол

гр. Павликени 5200,
ул. Васил Левски 8
тел:. 061 054 030
гр. Павликени 5200,
ул. Васил Левски 8
тел:. 061 054 030