Нотариуси Оряхово

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Оряхово:
Оряхово, Мизия

гр. Оряхово 3300,
ул. Васил Левски 6
тел:. 091 712 008
гр. Оряхово 3300,
ул. Васил Левски 10
тел:. 0899 110 339