Нотариуси Нова Загора

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Нова Загора:
Нова Загора и от община Раднево - с.Маца, с.Полски градец

гр. Нова Загора 8900,
гр. Нова Загора 8900,
ул. Преславска 60
тел:. 045 763 756
гр. Нова Загора 8900,
ул. Петко Енев 50 /бившата сградата на Общината/
тел:. 045 762 288
гр. Нова Загора 8900,
пл. Търговски 8, ет. 2, офис No 5
гр. Нова Загора 8900,
ул. Преславска 49, ет. 1
тел:. 088 671 2161