Нотариуси Попово

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Попово:
Попово, Опака

гр. Попово 7800,
ул. Кирил и Методий 3
тел:. 0608/4 14 74
гр. Попово 7800,
ул. Кирил и Методий 11
гр. Попово 7800,
ул. Кирил и Методий 9
тел:. 0878 944 273