Нотариуси Горна Оряховица

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Горна Оряховица:
Горна Оряховица, Лясковец, Стражица

гр. Горна Оряховица 5100,
ул. Георги Измирлиев 2, ет. 1
тел:. 061 864 285
гр. Горна Оряховица 5100,
ул. Георги Измирлиев 2, ет. 1
тел:. 0618/6 42 85
гр. Горна Оряховица 5100,
ул. Хан Крум 1
тел:. 0618/6 06 60
гр. Горна Оряховица 5100,
ул. Бунар Хисар 2
гр. Горна Оряховица 5100,
ул. Черни връх 5
тел:. 088 840 1336
гр. Горна Оряховица 5100,
ул. Климент Охридски 10 А, ет. 1
тел:. 088 880 0197