Нотариус в Бяла Слатина - Анелия Петрова Карабенчева (010)

Нотариус в Бяла Слатина - Анелия Петрова Карабенчева (010)

Район: 

  • Бяла Слатина

Град: 

Бяла Слатина 3200

Адрес: 

ул. Климент Охридски 23, етаж 1

Телефон: 

Имейл: 

notary010@abv.bg, a.karabencheva010@notary-chamber.bg
Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ОСНОВНИ НАЧАЛА

...

Чл.5 Нотариусът участва в дейности, насочени към създаване, изменение и подобряване на закони и разпоредби, които способстват за усъвършенстване на нотариалната юридическа дейност и на нейното управление, както и имащи пряко или косвено отношение към нотариалната дейност и сферите на нейното приложение....