Нотариус в Кубрат - Сейхан Касим Садък (004)

Район: 

  • Кубрат

Град: 

Кубрат 7300

Адрес: 

пл. Възраждане 3, ет. 1, ст. 1 и 2

Телефон: 

Имейл: 

seihan.sadak@abv.bg
Съдебният район на РС Кубрат включва общините Кубрат, Завет
Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ОСНОВНИ НАЧАЛА

...

Чл.5 Нотариусът участва в дейности, насочени към създаване, изменение и подобряване на закони и разпоредби, които способстват за усъвършенстване на нотариалната юридическа дейност и на нейното управление, както и имащи пряко или косвено отношение към нотариалната дейност и сферите на нейното приложение....