Нотариус в Несебър - Стоян Николов Ангелов (208)

Нотариус в Несебър - Стоян Николов Ангелов (208)

Район: 

  • Несебър

Град: 

Несебър 8230

Адрес: 

ул. Иван Вазов 23, ет. 2

Факс: 

055 443 461, 055 443 462

Имейл: 

st.angelov@abv.bg
Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ОСНОВНИ НАЧАЛА

...

Чл.2 Поведението на нотариуса в професионалния живот трябва да бъде едновременно негово призвание и да бъде насочено към укрепване на независимостта и обществената значимост на професията....