Нотариус в Пловдив - Светлана Ганчева Кирилова (001)

Нотариус в Пловдив - Светлана Ганчева Кирилова (001)

Район: 

  • Пловдив

Град: 

Пловдив 4000

Адрес: 

ул. Райко Даскалов 71, ет. 1

Телефон: 

Имейл: 

s.kirilova@sadina.com

Уебсайт: 

notariusplovdiv.com
Съдебният район на РС Пловдив включва общините Пловдив, Брезово, Калояново, Кричим, Куклен, Марица, Перущица, Раковски, Родопи, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НОТАРИУС И КЛИЕНТ

...

Чл.13 Право и задължение е на нотариуса да изпълни исканото нотариално удостоверяване, съобразено със закона и добрите нрави, придружено от изискуемите от законовите разпоредби документи и книжа, при запазване на служебната и професионалната тайна и гарантиране на законосъобразност, етичност и изразяване на свободна воля....