Нотариус в Русе - Цвятко Стоянов Миланов (180)

Нотариус в Русе - Цвятко Стоянов Миланов (180)

Район: 

  • Русе

Град: 

Русе 7000

заличен на основание чл. 35, т. 2 от ЗННД, считано от 26.11.2016 г. Архивът е предаден на нот. Адриана Филчева, рег. № 629, с район на действие - съдебен район на РС-Русе, считано от 01.12.2016 г.

Съдебният район на РС Русе включва общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле
Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ОСНОВНИ НАЧАЛА

...

Чл.2 Поведението на нотариуса в професионалния живот трябва да бъде едновременно негово призвание и да бъде насочено към укрепване на независимостта и обществената значимост на професията....