Нотариус в София - Албена Щилянова Наумова (002)

Нотариус в София - Албена Щилянова Наумова (002)

Район: 

  • София

Град: 

София 1000

Адрес: 

ул. Славянска 22, ет. 3, ап. 8

Телефон: 

Имейл: 

not002@abv.bg
Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НОТАРИУС И КЛИЕНТ

...

Чл.12 Нотариусът трябва да запознава и напътства страните съобразно волята им с разпоредбите, които следва да бъдат спазени, за да се осигури законност на извършваното нотариално удостоверяване, да ги насочва и подпомага при вземане на правилни решения....