Нотариус в Трявна - Станислав Цанков Лукаев (706)

Нотариус в Трявна - Станислав Цанков Лукаев (706)

Район: 

  • Трявна

Град: 

Трявна 5350

Адрес: 

ул. Бачо Киро 9, ет. 1, офис 9

Телефон: 

Имейл: 

notary@lukaev.bg, s.lukaev706@notary-chamber.bg
Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НОТАРИУС И КЛИЕНТ

...

Чл.15 Запазването на служебната тайна е основно етично задължение на нотариуса, като довереник на своите клиенти и включва всякакъв вид информация, получена от нотариуса във връзка с изпълнение на служебните му задължения. Това задължение обвързва нотариуса и при преустановяване на дейността му....