Нотариус в Шумен - Светлозар Димитров Стоилов (024)

Район: 

  • Шумен

Град: 

Шумен 9700

Адрес: 

ул. Добри Войников 9 - 13, офис No 1

Телефон: 

Имейл: 

notary_024@abv.bg
Съдебният район на РС Шумен включва общините Шумен, Венец, Хитрино
Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НОТАРИУС И КЛИЕНТ

...

Чл.16 Нотариусът трябва да се отнася с внимание, толерантност и учтивост към всеки, който е отправил искане за извършване на предвидените в закона правни действия и следва да изисква подобно поведение и спрямо себе си и своите служители....