Нотариус в София - Милена Евгениева Георгиева (622)

Нотариус в София - Милена Евгениева Георгиева (622)

Район: 

  • София

Град: 

София

Адрес: 

ул. Аксаков 46

Телефон: 

Факс: 

02 980 2241

Имейл: 

milena.me@gmail.com
Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НОТАРИУСА

...

Чл.6 Нотариусът има правото и задължението неговата нотариална кантора да бъде предназначена единствено за изпълнение на възложените му от държавата отговорности, за приемане на клиенти, предоставяне на консултации, подготовка и издаване на актове, съхраняване на документи, архиви и регистри....