Нотариус в Харманли - Адриан Тончев Проданов (463)

Район: 

  • Харманли

Град: 

Харманли 6450

Адрес: 

бул. България 4, ет. 1

Телефон: 

Имейл: 

aprodanov@abv.bg
Съдебният район на РС Харманли включва общините Харманли, Симеоновград, Маджарово
Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НОТАРИУС И КЛИЕНТ

...

Чл.15 Запазването на служебната тайна е основно етично задължение на нотариуса, като довереник на своите клиенти и включва всякакъв вид информация, получена от нотариуса във връзка с изпълнение на служебните му задължения. Това задължение обвързва нотариуса и при преустановяване на дейността му....