Нотариус в Харманли - Мария Димитрова Динева (419)

Район: 

  • Харманли

Град: 

Харманли 6450

Адрес: 

ул. Баучер 5

Телефон: 

Имейл: 

dinevanot@abv.bg
Съдебният район на РС Харманли включва общините Харманли, Симеоновград, Маджарово
Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НОТАРИУС И КЛИЕНТ

...

Чл.13 Право и задължение е на нотариуса да изпълни исканото нотариално удостоверяване, съобразено със закона и добрите нрави, придружено от изискуемите от законовите разпоредби документи и книжа, при запазване на служебната и професионалната тайна и гарантиране на законосъобразност, етичност и изразяване на свободна воля....