Нотариуси

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Варна:
Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Долни чифлик, с. Падина общ. Девня

гр. Варна 9000,
ул. Мария Луиза 4
гр. Варна 9000,
ул. Радко Димитриев 7, ет. 4
гр. Ихтиман 2050,
ул. Иван Вазов 22, вх. Б, ет. 1, ап. 16 и 17
тел:. 0724/ 847 26
гр. София 1000,
бул. Александър Стамболийски 40, ет. 1
гр. София 1000,
ул. Солунска 16, ет. 1, ап. 3
гр. Плевен 5800,
ул. Ресен 4
гр. Плевен 5800,
бул. Кирил и Методий 6
тел:. 064/83 02 53
гр. Шумен 9700,
ул. Сан Стефано 1-A, п.к. 205
тел:. 054/802 841
Нотариус в Шумен - Ася Николова Асенова (019)
гр. Шумен 9700,
пл. Освобождение 12, ет. 2

Pages