Нотариуси

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Левски:
Левски, Белене

гр. Левски 5900,
ул. Пейо Яворов 11
гр. Червен бряг 5980,
ул. Васил Левски 23 А
тел:. 065 993 937
гр. Червен бряг 5980,
ул. Стефан Караджа бл. 130, вх. А, ет. 1, ап. 3
тел:. 065 994 257
гр. Шумен 9700,
ул. Добри Войников 9 - 13, офис No 1
тел:. 054 822 120
гр. Враца 3000,
ул. Христо Ботев 19 А, ет. 2
тел:. 092/66 03 62
гр. Враца 3000,
ул. Христо Ботев 19 А, ет. 2
тел:. 092/66 02 43
гр. Видин 3700,
ул. Цар Симеон Велики 9, бл. Прогрес, вх. Б, ет. 2, ап. 15
гр. Видин 3700,
ул. Градинска 16
тел:. 094 600 510
гр. София 1606,
ул. Владайска 8
гр. София 1142,
бул. Васил Левски 58А, ет. 1, ап. 1

Pages