Нотариуси

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Пазарджик:
Пазарджик, Белово, Септември, Лесичово

гр. Пазарджик 4400,
ул. П. Яворов 3, партер
тел:. 034 443 179
гр. Пазарджик 4400,
ул. Константин Величков 11
тел:. 034 442 399
гр. Радомир 2400,
ул. Васил Левски 5
тел:. 077 780 026
гр. София 1142,
бул. Драган Цанков 12-16, ет. 1 офис No 3А
гр. София 1000,
ул. Узунджовска 7-9, ет. 3, офис No 7
гр. София 1000,
бул. Витоша 19, ет. 2
гр. Хасково 6300,
ул. Иван Вазов 10, ет.1
гр. Хасково 6300,
бул. България 55 Б, етаж 1
тел:. 038 663 163
гр. Хасково 6300,
ул. Княз Богориди 10

Pages