Форма за контакт с администратора

От тук можете да изпратите съобщение за неактуална или липсваща информация. Информацията ще бъде актуализирана/добавена веднага (след справка с notary-chamber.bg).

Ако сте Нотариус и желаете на сайта да бъде поместена допълнителна информация за Вас, включително и снимков материал, например работно време, Ваша снимка или снимки от Вашия офис / сграда, е достатъчно да ги изпратите от Вашия имейл (но не чрез тази форма) до admin@notariusi.info. Необходимо е имейлът, който ползвате да е същия като този, посочен в notary-chamber.bg.
Може да изпратите и само линк, сочещ към съответното съдържание / информация.

Няма такси, договори, абонаменти за публикуване, актуализация, поддръжка на информацията.

Моля, имайте предвид, че това е форма за контакт с администратора на сайта, а не за контакт с конкретен Нотариус.