Нотариуси

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Каварна:
Каварна, Шабла

гр. Каварна 9650,
ул. Н. Й. Вапцаров 7
тел:. 057 086 048
гр. Сливен 8800,
ул. Г.С.Раковски 19, Централна поща, п.к.150
тел:. 044 622 656
Нотариус в Габрово - Илия Борисов Иванов (095)
гр. Габрово 5300,
бул. В. Априлов 8
тел:. 066 865 115
гр. Димитровград 6400,
бул. България 10
гр. Казанлък 6100,
гр. София 1000,
бул. Дондуков 34, вх. А, партер
тел:. 986 65 76
гр. Карлово 4300,
ул. В. Левски 9
тел:. 0335/9 56 19

Pages